Princeznovský tábor 2016

Další tábor, který jsme o letních prázdninách pořádali, jsme zaměřili na činnosti spojené s princeznami a s princi.
První den jsme s dětmi nacvičovali základy francouzského šermu.
Další den jsme se věnovali také výuce tanců.
Každý den jsme s dětmi vyšívali záložky a malé pytlíčky.
Také jsme s nimi vyráběli škrabošky,
šili jahelníčky,
vytvářeli a zdobili vějíře,
česali se,
skládali origami,
malovali hrníčky,
vyráběli z drátků prstýnky
a pekli.
S děvčaty jsme uspořádali čajový dýchánek
a s hochy jsme vyrobili meč.
Také jsme se učili o ladění barev
a o různých světových pozdravech.
Některá dopoledne jsme navštívili dětské hříště,
jindy jsme hráli s dětmi různé hry.
Poslední den jsme upravovali výzdobu na odpolední bál.
Na bále jsme tančili a hráli různé hry.
Všechny nás to moc bavilo. 🙂

 

Napsat komentář