Na lovecké výpravě 2021

V druhé polovině srpna jsme s dětmi vyrazili na loveckou výpravu.

Letní kempy v roce 2021 byly podpořené z dotace MŠMT, takže byly pro školní děti zdarma. Děti měly hrazenou stravu, pitný režim i veškeré materiály.

Každý den ráno jsme začínali rozcvičkou.

Po rozcvičce čekala děti přednáška s myslivci. Děti si tak zopakovaly základy koloběhu v přírodě, dozvěděly se o potravním řetězci, úloze myslivců, způsobech lovu, zbraních používaných k lovu v minulosti i dnes, o lesní zvěři, jejím chování, stopách a zvucích.

Děti se učily poznávat druhy stromů,

učily se druhy obilí a kreslily je do podoby rodiny (s pšenicí jako maminkou, vousatým ječmenem jako tátou, ovsem jako holčičkou s rozevlátými vlasy a s žitem představujícím zlobivého rozcuchaného kluka),

procvičovaly balanc při přecházení přes slackline,

učily se základy první pomoci jak teoreticky, tak prakticky – v druhé části workshopu se děti rozdělily na raněné a ošetřovatele a vyzkoušely si ošetření člověka a zavolání záchranné služby (jen jako),

procvičovaly si způsoby transportu raněných,

vyzkoušely si střelbu ze vzduchovek,

z praku

i z luku,

odlévaly stopy zvěře,

učily se poznávat v přírodě světové strany a zkoušely si pracovat s kompasem,

procvičovaly hod na cíl,

vařily polévku v kotlíku nad ohněm,

seznámily se se zásadami bezpečného chování v lese a rozdělávání ohně v přírodě a zkusily si oheň rozdělat,

mohly si samy připravit a ozdobit vlastní pizzu, kterou s námi upekly ve středověké peci

jezdily na lodích,

hrály fotbal.

skákaly na trampolíně

a vyrobily si panenky a panáčky z kukuřice.

Děti si také poslechly příběh (a některé ho jako dobrovolníci i názorně zahrály) o milosrdném samaritánovi, který byl hodný a pomohl cizímu raněnému člověku, kterého přepadli lupiči. S dětmi jsme si při tom povídali, co je pro ně důležité.

Odpoledne děti čekala dobrodružná hra, při které si děti procvičovaly nabyté vědomosti.