Letní kempy 2021

Letní kempy v roce 2021 jsou podpořené z dotace MŠMT, takže jsou pro školní děti zdarma. Děti mají hrazenou stravu, pitný režim i veškeré materiály.