Vzhůru na palubu 2021

V polovině července jsme s dětmi vyrazili na dobrodružnou plavbu na moři.

Letní kempy v roce 2021 byly podpořené z dotace MŠMT, takže byly pro školní děti zdarma. Děti měly hrazenou stravu, pitný režim i veškeré materiály.

Děti našly zašifrovanou zprávu v lahvi s voláním o pomoc z jedné z amerických osad, kde obyvatelé byli sužováni množstvím nemoci přenášejících blech a krys.

Děti se rozhodly osadníkům pomoci, protože se ale náš tábor nacházel ve staré Anglii, potřebovaly získat loď. Tu se jim podařilo si vypůjčit na schůzce s majiteli místního loďstva a místní bylinářkou, která připravila speciální roztok na odpuzení škůdců. Získat se pak podařilo i námořní mapu, a tak jsme mohli vyrazit na mořeplavbu do Ameriky.

Každý den začínal společnou rozcvičkou.

S dětmi jsme si povídali o mořeplavcích a o rolích námořníků na lodi. Zamysleli jsme se také nad tím, že se každý člověk hodil v mužstvu na něco jiného. A připomněli jsme si také, že každý na světě má úžasné a jedinečné obdarování a své silné stránky.

V průběhu plavby jsme dorazili na ostrov s tropickými papoušky. V rámci toho jsme navštívili chovatele exotického ptactva, který měl doma ve voliérách velké množství různých papoušků. Viděli jsme pak i krmení papouščích mláďat a potravu, kterou papoušky chovatel každodenně krmí. Povídali jsme si takto o druzích ptactva.

Dvě skupiny starších kluků a holek musely obstát v náročné zkoušce – byly jim zavázány oči a byly vysazeny na neznámém místě mimo tábor. Všichni dostali mapu a měli za úkol se zorientovat a najít cestu zpět. Byli s nimi vždycky i dva nebo tři vedoucí jako doprovod, ale ani nebylo třeba, aby skupinám radili, obě se úspěšně do tábora zpátky dostaly, prokázaly odvahu i schopnost se zorientovat na neznámém místě a číst mapy.

Jedno dopoledne jsme se rozdělili do šesti skupin. Každá skupina si s jedním vedoucím povídala o jedné z nemocí, se kterou se děti mohou potkat (astma, epilepsie, potravinová intolerance, alergie, krvácení z nosu a cukrovka), následně pak připravila scénku pantomimy, jak onemocnění vypadá a jak se dá takovému člověku pomoci. Děti si pak scénky předvedly a hádaly, o jakou nemoc se jedná. Z každé skupinky pak několik dětí všem ostatním řeklo základní informace o dané nemoci.

Také jsme si s dětmi povídali o zdravé stravě. Jeden den děti čekal i workshop o vitamínech.

Děti s námi batikovaly trička,

vyzkoušely si život a práci námořníka během mytí paluby lodě (terasy) za zvuků moře a racků (z reproduktorů :-)),

vyráběly lodičky z přírodních materiálů, jejichž schopnost plout rovnou vyzkoušely na rybníku,

dozvěděly se zajímavé informace o souhvězdí a základní souhvězdí se učily rozeznat a naučily se i podle hvězd poznat, kde je sever,

pomohly s opékáním lívanců,

plavily se na lodích,

zkoušely prát prádlo v neckách jako praví námořníci,

učily se poznávat druhy ryb,

učily se psát v Morseově abecedě,

vázaly uzly,

hrály fotbal,

cvičily na AirTracku a na trampolíně,

seznámily se zásadami bezpečného chování v lese a rozdělávání ohně v přírodě a vyzkoušely si rozdělat oheň bez papíru v souladu s těmito pravidly,

hrály stolní tenis

a společenské hry.

Odpoledne také na děti čekala dobrodružná hra, kdy se musely utkat s piráty.

Na konci kempu děti dopluly do Ameriky, osadníkům pomohly a dostaly za to odměny.

Kemp jsme si moc užili! 🙂