Voda

Další jednodenní projektový den byl na téma „Voda“.

S dětmi jsme program začali aktivitami týkajícími se skupenství vody – děti nejprve sbíraly a skládaly skládačku, pak jednotlivé skupenství vody podrobněji zkoumaly v praxi a dozvěděly se chemické složení vody a jednotlivých skupenství.

sbirani_listecku skladani

Pak jsme si s dětmi povídaly o množství vody na Zemi a o problematických místech, kde voda lidem chybí a je vzácná. Jednotlivé oblasti jsme hledali v atlasu světa a prohlíželi si fotky vodních zdrojů v těchto oblastech.

IMG_1065

Po svačině následovala série pokusů, které si děti zaznamenávaly do pracovních listů. Zkoumali jsme prvoky pod mikroskopem na vzorku vody z čističky odpadních vod,

mikroskopovani

pak jsme dělali pokusy se vzlínáním vody,

pokusy_se_vzlinanim

povrchovým napětím,

zkoumani_povrchoveho_napeti IMG_1072

zkoumali jsme také vzduchovou kapsu pod vodou a princip fungování starých potápěčských helem, měřili jsme rozdílnou teplotu vody i vzorku sněhu teploměrem a pozorovali lom vody. Zkoušeli jsme si i udělat uměle vzorek „mořské“ vody, kterou pak mohly odvážnější děti ochutnat.

experiment1 pokusy_s_parouprace_s_pracovnimi_listy experiment2

Po obědě jsme si zahráli společenskou hru „Záchranáři“, kde se nám díky skvělé týmové spolupráci podařilo za neustálého hašení zachránit lidi a zvířata z hořící budovy.

spolecenska_hra

Pak jsme ochutnávali různé druhy vody (obyčejné balené, balené značkové, studniční, kohoutkové, z minerálního pramene) a hodnotili jejich chutě. Jako nejlepší na chuť po hlasování vyhrála voda studniční, nejhůře u dětí dopadla voda kohoutková (z města). Natlakovaná balená voda pocházející z minerálního pramene nám při otvírání ukázala, jak pramen ve skutečnosti funguje i s menším gejzírem, a tak jsme se u celé degustace dosti nasmáli:-).

degustace_vod IMG_1117

Dále jsme si s dětmi povídali o významu vody pro člověka a podle tabulky s hmotnostmi člověka zjišťovali, kolik litrů tekutin by každý měl podle své váhy denně minimálně získat.

Následně jsme se s dětmi pustili do výroby domácích mýdel, do kterých jsme vybrali vůni Aloe very. Každý si vyráběl svá originální mýdla, kam si přidával z dalších surovin, co chtěl, a zalil barevnou mýdlovou hmotou, jehož barvu si také mohl vybrat či namixovat.

mydla1 mydla4 mydla2 mydla3

Celodenní program jsme zakončili blokem na téma „Koloběh vody“.

kolobeh