Středověký tábor 2018

Třetí příměstský tábor jsme pojali jako středověkou honbu za pokladem, který ukryl šlechetný kníže Mojmír před loupeživými rytíři vedenými zlotřilým Bojeradem.

V rámci tábora jsme psali na pergameny a vytvářeli jsme pečetě. Některé děti na pergamen nakreslily mapu k pokladu, jiné zas psaly dopis nějakému králi, že mu vyhlašují válku.

IMG_6395 IMG_6396 IMG_6402 IMG_6394 IMG_6424 IMG_6430 IMG_6426 IMG_6435 IMG_6444 IMG_6428

Také jsme stavěli provizorní přistřešek, na který jsme pokládali z trávy vyrobené došky.

IMG_6656 IMG_6621 IMG_6641 IMG_6647 IMG_6657 IMG_6666

S dětmi jsme připravili jednoduché chlebové těsto, ze kterého jsme pak udělali hady a opíkali je nad ohněm.

IMG_6016 IMG_6027 IMG_6021 IMG_6049 IMG_6051 IMG_6062 IMG_6065 IMG_6075 IMG_6076 IMG_6077 IMG_6078

Některé dny jsme zaměřili na jednu ze tří společenských vrstev ve středověku. Jeden den jsme si povídali o životě chudiny a řemeslníků,

IMG_5943 IMG_5945

jiný den jsme probírali duchovenstvo a navštívili jsme nedaleký kostel

IMG_6283 IMG_6286 IMG_6298 IMG_6307 IMG_6308 IMG_6315 IMG_6300 IMG_6312 IMG_6295

a v rámci probírání šlechty jsme se s dětmi věnovali heraldice, takže si každý vyrobil vlastní erb.

IMG_6929 IMG_6931 IMG_6942 IMG_6949 IMG_6953 IMG_6960 IMG_6936

Jeden den jsme navštívili dětské hřiště,

IMG_6697 IMG_6700 IMG_6692 IMG_6712 IMG_6714 IMG_6765

jindy děti tančily

IMG_5779 IMG_6377

nebo hrály stolní hry.

IMG_6914 IMG_7085

Došlo i na pečení

IMG_6792 IMG_6793 IMG_6336 IMG_6338

a na chování králíčků,

IMG_5920 IMG_5923 IMG_6977 IMG_6974

kocourka

IMG_7026 IMG_6252 IMG_7034 IMG_5922 IMG_5925

a venčení koz. 🙂

IMG_5715

Děti každý den získaly nápovědu k pokladu. Jednou jim část prozradila kronikářka Kunhuta.

IMG_5673 IMG_5678IMG_5682 IMG_5695

Další den děti musely pomoci nahluchlé stařeně Jarmile a její vnučce Aničce a následně od nich nápovědu zjistit.

IMG_5966 IMG_5965 IMG_5969 IMG_5982 IMG_5980 IMG_5977 IMG_5967

V kostele jsme potkali jeptišku Anežku Českou, která nás mimo jiné i v kostele provedla.

IMG_6292 IMG_6313

V neposlední řadě děti musely nápovědu vymámit ze zlotřilých rytířů zavřených ve věznici

IMG_6779 IMG_6783

a nakonec poslední část dostat po písmenech z území loupežníků a poskládat ji.

IMG_6986 IMG_7001 IMG_7009

Dětem se podřilo nápovědu správně poskládat a poklad najít.

IMG_7017

Oblíbená byla i táborová pošta, kterou jsme museli roznášet několikrát denně, protože byla neustále plná.

IMG_6918 IMG_5744

Během tábora jsme hráli spoustu her, ve kterých se děti utkaly se zlými rytíři a se samotným Bojeradem. Jednou se děti setkaly i s morovou nákazou či se zákeřnými loupežníky.

IMG_5692 IMG_5703 IMG_5800 IMG_5798 IMG_5860 IMG_5894 IMG_5892 IMG_5896 IMG_6104 IMG_6099 IMG_6108 IMG_6119 IMG_6114 IMG_6152 IMG_6188 IMG_6450 IMG_6451 IMG_6464 IMG_6500 IMG_6508 IMG_6513 IMG_6603 IMG_6588 IMG_6597 IMG_6526 IMG_6568 IMG_6806 IMG_6807 IMG_6817 IMG_6813 IMG_6821 IMG_6829 IMG_6843 IMG_6864 IMG_6985 IMG_6978 IMG_6993 IMG_6992 IMG_6994 IMG_6996 IMG_7008 IMG_7002 IMG_6999 IMG_6984

🙂