Archiv pro měsíc: Září 2016

Výtvarný tábor 2015

Druhý tábor, který se konal o prázdninách roku 2015, jsme se věnovali vyrábění. S dětmi jsme vyzkoušeli nejrůznější výtvarné techniky:
batikovali jsme trička,
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
malovali jsme uhlem,
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
větší děti se učily malovat perspektivu a mladší krajinu,
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
vyřezávali jsme z mýdla,
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
skládali jsme origami,
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
vyráběli jsme lízátka a zdobili jsme je
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
a mnoho dalších.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anglický tábor 2015

První příměstský tábor o letních prázdninách 2015 byl zaměřen na výuku anglického jazyka. Naším cílem bylo podat dětem angličtinu formou hry.
Jako téma tábora jsme vybrali „Svět“, takže každý den byl zaměřen na jeden ze světadílů. V průběhu každého dne jsme seznámili děti s daným světadílem za pomocí atlasu a nejrůznějších fotografií. Také jsme pracovali s pracovními listy zaměřenými na nejrůznější témata (např. přídavná jména, rostliny a typy krajin…).
Využili jsme témata světadílů tak, že jsme na toto téma zaměřily i nejrůznější aktivity. Děti si např. vyzkoušely práci s čínskými hůlkami. Některé z toho byly tak nadšené, že se rozhodly pomocí hůlek jíst polévku. 🙂
Každý den děti čekala nějaká hra s úkoly, v jejímž průběhu si děti procvičily to, co se za ten den naučily.

Výtvarný tábor 2016

Poslední tábor o těchto letních prázdninách jsme se věnovali vyrábění.
S dětmi jsme zkoušeli nejrůznější výtvarné techniky jako je enkaustika,
ubrousková technika
a vyrábění koláže.
Také jsme malovali na hrnečky,
vytvářeli korálky a přívěšky ze speciální hmoty,
zdobili lampičky,
vyráběli mýdla,
vytvářeli sochy z přírodního materiálu,
odlévali stopy zvěře,
stavěli klenby z kamínků (bez malty či jakéhokoliv jiného lepidla),
malovali dle předlohy ve volné přírodě,
vyráběli záložky
a vyřezávali ovoce.
Některá dopoledne jsme navštívili dětské hřiště, kde některé děti hrály ping-pong.
Také jsme si povídali o různých etapách v uměních (baroko, renesance…) či o směrech v umění a nejznámějších malířích a jejich dílech.
Každý den jsme hráli hru, ve které se děti museli utkat s nepřátelskými studenty z druhé umělecké školy. Za každou výhru ve hře děti získaly část nápovědy, kde hledat ukradený obraz.
🙂

Dobrodružný tábor 2016

Třetí příměstský tábor jsme pojali jako dobrodružnou výpravu za pokladem.
První den jsme s dětmi jezdili na člunu
a stříleli ze vzduchovky na terč.
Další den jsme stavěli v lese přístřešky z přírodního materiálu.
Dále jsme vyráběli budky
a navštívili jsme farmu, kde jsme se svezli na koních.
Učili jsme se o jedlých rostlinách,
o vázání uzlů
a zkoušeli jsme rozdělat oheň křesadlem.
Také jsme vařili polévku v kotlíku nad ohněm,
prošli jsme překážkovou cestou,
porazili lidožrouty,
našli všechny části mapy k pokladu
a došli si pro poklad.
Také jsme hráli spostu her.
🙂

Princeznovský tábor 2016

Další tábor, který jsme o letních prázdninách pořádali, jsme zaměřili na činnosti spojené s princeznami a s princi.
První den jsme s dětmi nacvičovali základy francouzského šermu.
Další den jsme se věnovali také výuce tanců.
Každý den jsme s dětmi vyšívali záložky a malé pytlíčky.
Také jsme s nimi vyráběli škrabošky,
šili jahelníčky,
vytvářeli a zdobili vějíře,
česali se,
skládali origami,
malovali hrníčky,
vyráběli z drátků prstýnky
a pekli.
S děvčaty jsme uspořádali čajový dýchánek
a s hochy jsme vyrobili meč.
Také jsme se učili o ladění barev
a o různých světových pozdravech.
Některá dopoledne jsme navštívili dětské hříště,
jindy jsme hráli s dětmi různé hry.
Poslední den jsme upravovali výzdobu na odpolední bál.
Na bále jsme tančili a hráli různé hry.
Všechny nás to moc bavilo. 🙂

 

Farmářský tábor 2016

První příměstský tábor o letních prázdninách jsme zaměřili na farmaření. Naším cílem bylo seznámit děti s péčí o zvířata a s činnostmi spojenými s životem na statku.
Každý den ráno jsme s dětmi natrhali trávu a následně jsme ji dali kozám a králíkům.
Jeden den jsme se věnovali včelařství. Dětem jsme vysvětlili, jak žijí a pracují včely v úlu a poté jsme jim úl ukázali.
V rámci výuky o včelařství jsme vytáčeli med.
Starší děti si mohly vyzkoušet označit trubce
a ty mladší s námi odlévaly svíčky.
Také jsme společně pekli domácí chléb,
povídali si o obilí,
mlátili, přebírali a mleli pšenici,
nakládali sýr,
dojili kozu,
starali se o králíčky,
vařili polévku v kotlíku nad ohněm
a sázeli řeřichu.
Jeden den jsme také navštívili kravín.
Každý den jsme s dětmi také hráli různé hry.
Všichni jsme si to moc užili. 🙂
🙂