Ve stínu pyramid 2019

V první polovině července jsme se přenesli o téměř 4000 let zpět a o skoro 3 000 km dál do starého Egypta.

IMG_2277

Každý den jsme si na pokračování vyprávěli příběh o Josefovi a jeho bratrech. V první části příběhu jsme se dozvěděli o Josefově rodině, o tom, jaké problémy bratry trápily a o žalování. Zjistili jsme, že konflikt mezi bratry skončil hozením Josefa do studny. Že to nebylo nic příjemného, jsme si ověřili na našem dobrovolníkovi – herci Josefa, který skončil v rybníku. V příběhu jsme se dozvěděli i o tom, kdo to byli v Egyptě otrokáři a otroci. Sami jsme dva drsné otrokáře viděli, když jim byl chudák Josef prodán do otroctví – všichni jsme se pak svorně shodli, že Josefovi z otroctví pomůžeme a v bryndě ho nenecháme!

IMG_1042 IMG_1051

Další den jsme zjistili, že obchodníci s otroky Josefa v Egyptě prodali bohatému Potifarovi. Šikovný Josef se díky své chytrosti a píli vypracoval až na správce domu, kde ovšem bohužel příliš dlouho nepobyl – vinou Potifarovy zákeřné manželky a falešnému obvinění se dostal nespravedlivě do vězení. Opět se dostal do bryndy, odkud jsme se mu rozhodli pomoci.

Ve třetí části příběhu se Josef poprvé setkal s Faraonem, kterého ohromil tím, že mu dokázal vyložit jeho sny a svou moudrostí a prozíravostí, když faraonovi chytře poradil – stal se pak vezírem, druhým nejmocnějším mužem Egypta. Děti mu oblékly vezírský plášť a provolávaly slávu.

IMG_1432 IMG_1757

Josefovi se jako vezírovi Egypta dařilo dobře. Předali jsme mu vezírský řetěz, který jsme získali ve hře předchozí den, za což byl rád. Uvědomili jsme si, jak bylo chytré, že si v době blahobytu dělal zásoby, které se pak hodily v dobách hladu. Povídali jsme si pak trochu i o spoření a zjistili, že i většina táborníků umí šetřit:-).

V poslední části příběhu jsme se dozvěděli, že Josefovi se jako vezírovi v Egyptě nadále dařilo. Protože ale nebyla jen neúroda a doba hladu v Egyptě, ale i v okolních zemích, nakoupit egyptské obilí vyrazili i Josefovi bratři. Ti samí, kteří na začátku příběhu Josefa prodali do otroctví. Jak se Josef zachová? Jak se pomstí? Také z nich udělá otroky? Tajili jsme dech. Bratři v příběhu Josefa nepoznali. Když je ale Josef vyzkoušel, zda drží při sobě, řekl jim, kdo je a místo toho, aby se pomstil, bratrům odpustil. S dětmi jsme si chvíli o odpuštění povídali. Příběh dopadl dobře, když se celá Josefova rodina odstěhovala za Josefem do Egypta a všichni tam spolu šťastně žili.

IMG_2484 IMG_2494

V průběhu tábora jsme společně vyrobili spoustu věcí – ze dřeva formy na cihly,

IMG_1208 IMG_1210

pomocí vyrobených forem jsme pak dělali z hlíny a slámy cihly,

IMG_1559 IMG_1556

lodičky z přírodního materiálu,

IMG_1185 IMG_1179 IMG_1196 IMG_1201 IMG_1242

ruční papír, na který jsem následně psali hieroglyfy,

IMG_1764 IMG_1765 IMG_2507 IMG_2512

modelovali jsme zvířátka z rychloschnoucí hmoty

IMG_1505 IMG_1549

a dělali jsme ze sebe mumie.

IMG_1098 IMG_1114 IMG_1151

Také jsme plavali na lodi,

IMG_1769 IMG_1772 IMG_2236 IMG_2247

mleli mouku,

IMG_1501

zjišťovali různé informace o Egyptě a zakreslovali pomocí atlasů do mapy,

IMG_1687 IMG_1691

zdolali překážkovou dráhu

IMG_2036 IMG_2061

luštili bludiště a kreslili je křídami na silnici

IMG_1172 IMG_1230

a každý den po obědě jsme stavěli z lega pyramidy a další různé modely.

IMG_1250 IMG_1266 IMG_1282 IMG_1279

Děti také mohly každý den zkusit vyluštit hlavolam, za který pak dostaly sladkou odměnu.

IMG_1674 IMG_2500

Za veškerou pomoc Josefovi jsme od něj dostali odměnu.

IMG_2689 IMG_2686

V rámci povídání o Egyptě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informacích o tehdejších řemeslech, o pravomocích faraonů a kněží, o mumiích a pyramidách.

IMG_1083 IMG_2161

Hráli jsme spolu také spoustu her a náramně si to užili. 🙂

IMG_1304 IMG_1295 IMG_1358 IMG_1334 IMG_1397 IMG_1415 IMG_1611 IMG_1630 IMG_1655 IMG_1623 IMG_1875 IMG_1887 IMG_1913 IMG_1958 IMG_2321 IMG_2344 IMG_2399 IMG_2382 IMG_2432 IMG_2443 IMG_2532 IMG_2536 IMG_2540 IMG_2557 IMG_2583 IMG_2568