Dobrodružný kemp I 2021

Na konci července jsme se s dětmi sešli na letním kempu, abychom se ponořili do českých dějin a vydali se na pomoc Anežce České (princezně Anežce Přemyslovně) získat od loupežníků ukradený náklad pro chudé.

Letní kempy v roce 2021 byly podpořené z dotace MŠMT, takže byly pro školní děti zdarma. Děti měly hrazenou stravu, pitný režim i veškeré materiály.

Každé ráno děti čekala rozcvička.

S dětmi jsme si povídaly o historii v době Přemyslovců a o středověkém stravování. Poté jsme s nimi jedno z jídel připravili – uvařili jsme polévku v kotlíku nad ohněm.

Jedno dopoledne si děti prošly výukovou stezku, která se skládala z deseti interaktivních stanovišť s úkoly. Každé dítě dostalo kartičku na doplňování správných odpovědí a po malých skupinkách si stezku prošly. Děti si tak procvičily např. poznávání stromů, stop zvěře a hub.
Protože pro děti bylo obecně nejtěžší rozeznat jednotlivé jehličnaté stromy a určit světové strany, společně jsme si vše pak ještě zopakovali a vysvětlili. S dětmi jsme si také zopakovali, jak můžou v přírodě určit směr světových stran.

Také jsme si ukázali, jak se pracuje s kompasem a vyrobili a ukázali jsme si funkční kompas vyrobený z krabičky od sirek a několika špendlíků.

Další dopoledne jsme měli program se třemi slečnami z Diakonie z Prahy, které si pro nás připravily workshop na téma mimořádných událostí.
Nejprve si děti povídaly, co jsou to mimořádné akce a katastrofy, co se obvykle v dané situaci má dělat a co to znamená evakuace. Poté se děti učily např. udělat sedátko z rukou pro raněného, nebo se dozvěděly, co důležitého by měly říct, kdyby volaly záchranku (a hned si to názorně vyzkoušely, když si se starými telefony „volaly“ navzájem a hrály buď osobu přivolávající pomoc nebo dispečery ze záchranky). Také se dozvěděly, co je to siréna, kterou slyší každou první středu v měsíci a jak ji lze odlišit od skutečného výstražného signálu. Děti se pak při zvuku výstražné sirény evakuovaly do blízkého lesa.

Děti také vyráběly středověké svitky – s opálenými okraji a s pečetí,

procvičovaly si poznávání hub, učily se poznat pro ně nové druhy a byly s námi na houbách,

jezdily na lodích,

skákaly na trampolíně,

hrály společenské hry,

navštívily dětské hřiště,

a seznámily se se zásadami bezpečného chování v lese a rozdělávání ohně v přírodě a rozdělaly oheň bez papíru podle těchto pravidel.

V odpoledních hrách se pak děti utkaly s bandity a pomohly Anežce získat ukradené věci zpátky.