Princeznovský tábor 2016

Další tábor, který jsme o letních prázdninách pořádali, jsme zaměřili na činnosti spojené s princeznami a s princi.
První den jsme s dětmi nacvičovali základy francouzského šermu.
img_4199 img_4239
Další den jsme se věnovali také výuce tanců.
img_4907 img_4913  img_4977img_4940
Každý den jsme s dětmi vyšívali záložky a malé pytlíčky.
img_4428 img_4421
Také jsme s nimi vyráběli škrabošky,
img_4500 img_4519 img_4811
šili jahelníčky,
img_4856
vytvářeli a zdobili vějíře,
img_5348 img_5364
česali se,
img_4312
malovali hrníčky,
img_4186 img_4447
vyráběli z drátků prstýnky
img_5248 img_5247
a pekli.
img_5188 img_5197
S děvčaty jsme uspořádali čajový dýchánek
img_4474
a s hochy jsme vyrobili meč.
img_4471
Také jsme se učili o ladění barev
img_4797 img_4802
a o různých světových pozdravech.
img_4824 img_5092
Některá dopoledne jsme navštívili dětské hříště,
img_5269 img_4585img_4610img_4673
jindy jsme hráli s dětmi různé hry.
img_4749 img_4737 img_4719 img_5154 img_5162 img_4145 img_4149img_4983 img_5018 img_5037
Poslední den jsme upravovali výzdobu na odpolední bál.
Na bále jsme tančili a hráli různé hry.
img_5585 img_5605 img_5608 img_5684 img_5683 img_5747 img_6049img_5645
Všechny nás to moc bavilo. :-)
img_5567